Atklāta konkursa “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 3.kārta” būvdarbi” iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/39EJZF/K
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 10.jūnijā plkst.10.00
 
Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumu atvēršana notiks Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, 3.stāva Sēžu zālē. Piedāvājumu atvēršana sanāksme ir atklāta.
Iepirkuma priekšmets

Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 3. kārta” būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Autotransporta stāvlaukuma izbūve Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā Muitas iela 12, Liepājā” un šī iepirkuma nosacījumiem.

 

Iepirkumā paredzētie darbi tiks veikti un finansēti projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 3. kārta” (projekta iesniegums Nr.18-00-F01123-000002) ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.

 
Piedāvājuma nodrošinājums
3000 EUR (trīs tūkstoši euro)
Iepirkumu komisija nolēma atklātajā konkursā “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 3.kārta” būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/39EJZF/K) par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “CTB” , reģ.Nr.42103019682, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 3.kārta” būvdarbi”– EUR 246 142.84, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30