Atklāta konkursa “Ugunsboju piegāde Liepājas ostas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2019/41/K)

Atklātajā konkursā “Ugunsboju piegāde Liepājas ostas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2019/41/K), par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt, SIA “Hidrolab”,reģ.Nr. 40103838748, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Būvobjekta “Ugunsboju piegāde Liepājas ostas vajadzībām”– EUR 87 500.00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 4.jūnijs plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets
Ugunsboju piegāde – 10 gab., turpmāk – Preces, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).
Preces jāpiegādā 4 (četru) mēnešu laikā no piegādes Līguma parakstīšanas brīža.
Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.
Preču piegādes vieta – Atslēdznieku 23A, Liepāja.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30