Atklāts konkurss “Autotransporta piebrauktuves pārbūve ar stāvvietu ierīkošanu un caurlaides novietošanu Liepājas SEZ
Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par iepirkuma procedūras atklātajā konkursā “Autotransporta piebrauktuves pārbūve ar stāvvietu ierīkošanu un caurlaides novietošanu Liepājas SEZ "TERRABALT" SIA terminālam Liepājas ostā” uzvarētāju 2019.gada 20.jūnijā atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “CTB”, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Autotransporta piebrauktuves pārbūve ar stāvvietu ierīkošanu un caurlaides novietošanu Liepājas SEZ "TERRABALT" SIA terminālam Liepājas ostā”– EUR 300 338,04, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Liepājas SEZ pārvalde informē, ka Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA ir izsludinājis atklātu iepirkuma procedūru  par Autotransporta piebrauktuves pārbūvi ar stāvvietu ierīkošanu un caurlaides novietošanu Liepājas SEZ "Terrabalt" SIA terminālam Liepājas ostā.

 

Informācija par iepirkumu procedūras nosacījumiem ir publicēta  Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA tīmekļa vietnē http://terrabalt.lv/static/iepirkums/

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30