Aklāta iepirkuma procedūra “Liepājas bākas iekštelpu atjaunošana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/42/K)
Iepirkuma komisija, ņemot vērā to, ka iesniegto piedāvājumu līgumcenas ievērojami pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, pamatojoties uz nolikuma 9.14.punktu “Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums”, sakarā ar nepietiekamu finansējumu, pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru “Liepājas bākas iekštelpu atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/42/K).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2019.gada 26.jūnijs plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets - Liepājas bākas atjaunošana Roņu iela 6a, Liepājā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 1700 030 0022 atbilstoši bākas iekštelpas atjaunošana). Būvniecības apjomi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
 
Pasūtītāja kontaktpersona tehniskos jautājumos Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes tehniskā direktors Agris Andersons, mob. tālr. 29262129, kontakta e-pasta adrese: agris@lsez.lv.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30