Atklāta konkursa “Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2019/43/K)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 15.jūlijs plkst.10.00
 
Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumu atvēršana notiks Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, 3.stāva Sēžu zālē. Piedāvājumu atvēršana sanāksme ir atklāta.
Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets: Liepājas kuģu kanālu  un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi saskaņā ar šī konkursa dokumentācijā iestrādātajām prasībām.

 
Piedāvājuma nodrošinājums
1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30