Atklāta konkursa “Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā” Iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/45/K Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 63700000-6.

Pieņemto lēmumu var apskatīt EIS sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25116

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā saskaņā ar šī nolikuma Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 1.pielikumu) (turpmāk – Pakalpojums). Pakalpojums tiek sadalīts 2 (divās) daļās, ko veido 2 (divi) atsevišķi priekšmeti – 1. (pirmā) daļa ir velkoņu nomas pakalpojumi, bet 2. (otrā) daļa velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā pēc izsaukuma:

 

1.1.1.                1. (pirmā) daļa – lielā un mazā velkoņu pastāvīgā noma Liepājas ostas akvatorijā;

 

1.1.2.                2. (otrā) daļa – lielā velkoņa pakalpojumu sniegšana Liepājas ostas akvatorijā pēc izsaukuma.

 

 

 

Pakalpojuma līguma termiņš ir 18 (astoņpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, ar iespēju pagarināt to līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Plānotais iepirkuma līguma noslēgšanas datums - 2019.gada 8.oktobris.

 

 

 

Saskaņā ar SPSIL 44.panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkuma procedūrai ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma dokumentu prasībām.

 

Līdz ar to visa aktuālā informācija par atklāta konkursa “Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2019/45/K) procedūru, t.sk. Nolikums, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem pieejama e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25116.

 

 

 

Apmācību video piegādātājiem Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON.

 

 

Latvijā reģistrētiem piegādātājiem ir iespēja reģistrēties EIS tiešsaistē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=1464.

 

 

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2019.gada 20.septembrī plkst. 10:00.

 

Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30