Par videonovērošanas un koordinācijas centrāles darbības nodrošināšanu (ID.Nr. LSEZ2019/46/K)

Iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par iepirkuma procedūras “Par videonovērošanas un koordinācijas centrāles darbības nodrošināšanu” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2019/46/K) uzvarētāju 2019.gada 4. oktobrī atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “eSYS PRO” , ar piedāvātajām viena mēneša kopējām izmaksām par “ Videonovērošanas un koordinācijas centrāles darbības nodrošināšanu”– EUR 6000.00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2019.gada 30.septembris plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets
 
Videonovērošanas un koordinācijas centrāles darbības nodrošināšana 24/7 (divdesmit četras stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā) un saistīto sistēmu uzraudzība un uzturēšana.
 
Kontaktpersona
 
Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis
Telefona nr.
(+371) 26141920
E-pasts
kaspars@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30