Iepirkums "Naftas atkritumu savācējkuģa “Gunta” remonts"
Rezultāti
Publikācijas datums: 15.04.2016
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka atklāta konkursa „Naftas atkritumu savācēj kuģa “Gunta” remonts ar dokošanu”, Identifikācijas Nr. LSEZ2016/3/K, ir izbeigta iepirkumu procedūra bez rezultātiem.
Iepirkums
Publikācijas datums: 01.04.2016
Liepājas SEZ pārvalde izsludina atklātu konkursu: Naftas atkritumu savācējkuģa “Gunta” remonts ar dokošanu, identifikācijas Nr.LSEZ2016/3/K.
Identifikācijas numurs:
LSEZ2016/3/K
Iepirkuma apraksts:
Naftas atkritumu savācējkuģa “Gunta” remonts ar dokošanu.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 2016.gada 15.aprīlim plkst.11.00, Liepājas SEZ pārvaldē Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401, pie Iepirkumu speciālista (1.stāvā).
Remonta izpildes vietas – Liepājas osta, tai skaitā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes piestātne Nr. 27, krasta zona vai Pretendenta piedāvātā remonta vieta. Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2011.gada 28.jūlijā izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.11.0111.06 naftas atkritumu savācējkuģim “Gunta” kuģošana atļauta Liepājas ostas akvatorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras administrācijas izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā un atpakaļ uz pieraksta ostu Liepāja. Pretendents ir atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpilda Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājieniem abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi. Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīšanas.
Informācija par konkursa Nolikumu: Nolikums ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā http://liepaja-sez.lv/lv/sez/iepirkumi. Jebkurš interesents bez maksas ar konkursa dokumentāciju (latviešu valodā) var iepazīties, kā arī saņemt elektronisko kopiju CD formātā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkuma speciālista kabinetā (1. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2016.gada 14.aprīlim no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 (2016.gada 15.aprīlim līdz plkst. 11.00).
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 63422394
Faksa nr.
(+371) 634 80252
E-pasts
kristine.alpena@lsez.org
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30