Atklāts iepirkums “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs: LSEZ2020/51/K)

Atklātajā konkursā “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2020/51/K), par uzvarētāju atzīt  un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt Senergo SIA , reģ.Nr. 40103693339, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” – EUR 282705.10,  neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2020.gada 6.marts plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets
 
Elektroenerģijas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar šī nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām (turpmāk– Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un sadali.
 
Apraksts
 
Konkursa iepirkuma priekšmeta nomenklatūras (CPV) kods - 09310000-5.
 
Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 6.pielikums).
 
Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši - no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30