ATKLĀTĀ KONKURSA “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvdarbi” ID Nr. LSEZ2020/52EJZF/K-2

 

Iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un  piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par iepirkuma procedūras “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvdarbi”(Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2020/52EJZF/K-2) uzvarētāju 2020.gada 23.decembrī atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības  SIA “Tilts”, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvdarbi”– EUR 2 616 525.45,  neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Iepirkuma darbi tiks veikti un finansēti Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta” (projekta iesniegums Nr.20-00-F01123-000002) ietvaros.

 

Saskaņā ar SPSIL 44.panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkuma procedūrai ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma dokumentu prasībām.

 

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42261.

 

Piedāvājumu atvēršanas notiks EIS sistēmā 09/10/2020 plkst. 10:00, vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42261

Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

 

Apmācību video piegādātājiem Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON.

 

Latvijā reģistrētiem piegādātājiem ir iespēja reģistrēties EIS tiešsaistē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=1464.

Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30