IEPIRKUMS “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas numurs: LSEZ2021/60/K

Iepirkuma priekšmets - Elektroenerģijas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar šī nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām (turpmāk– Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un sadali.

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājas lapā internetā https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290.

 

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2021.gada 19.februārim plkst. 10.00, Liepājas SEZ pārvaldē, Fēniksa  ielā 4, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30, piektdienās līdz plkst.16.30. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30