ATKLĀTS KONKURSS “Kuģu vadulu izbūves Karostas kanālā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2021/59/K

1.1.   Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē Iepirkuma speciālista kabinetā (1.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā līdz 2021.gada 17.martam plkst.10.00, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, piektdienās līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

 

1.2.   Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 17.martam plkst.10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:

 

1.2.1.        Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas.

 

1.2.2.        Elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

 

1.3.   Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi, tiks atzīti par neatbilstošiem šī nolikuma prasībām un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30