Kuģu aģentūras
Saskaņā ar 2003.gada 29.maijā pieņemtā likuma “Jūras kodekss” 112. panta 5. daļas 1 un 2 punktu ar kuģu aģentēšanu Liepājas ostā drīkst nodarboties komercsabiedrība, kura atbilst šādām minimālajām prasībām:
1.
ir ar labu reputāciju, proti, kuģu aģentu darbinieki nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu vai tautsaimniecības jomā, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, par viņu profesionālo darbību pēdējā gada laikā ostas, valsts vai pašvaldības iestādes nav rakstveidā sniegušas pamatotu negatīvu atzinumu;
2.
ir finansiāli droša: tās pamatkapitāls nav mazāks par EUR 7114, finanšu resursi atbilst veicamajiem darījumiem (apliecināms ar gada pārskatu, auditora ziņojumu vai kredītiestāžu izsniegtām izziņām), kā arī ir veikti visi maksājumi valsts budžetā (apliecināms ar attiecīgās institūcijas izsniegtām izziņām par veiktajiem maksājumiem valsts budžetā); ir noslēgusi kuģu aģenta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu.
Sertifikātus, kas apliecina kuģu aģentu darbinieku profesionālo prasmju un iemaņu atbilstību, un atļauj kuģu aģentu darbību Liepājas ostā, izsniedz Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija, kas pārbauda fizisko personu — kuģu aģentu darbinieku profesionālās prasmes un iemaņas kuģu aģentēšanā Liepājas ostā.
1. Iesniegums, kurā pamatots, kāpēc nepieciešams aģentēšanas līgums, kā arī kontaktpersona, uzņēmuma adrese, pasta adrese un bankas rekvizīti;

2. Reģistrācijas apliecības un statūtu kopija;

3. Izziņa par paraksta tiesībām;

4. VID izziņa par nodokļu nomaksu;

5. Divu darbam Liepājas ostā sertificētu kuģu aģentu sertifikātu kopijas;

6. Biznesa idejas izklāsts, kurā tiktu sniegta informācija par uzņēmuma plānoto komercdarbību Liepājas ostā, t. sk., informācija par plānotajiem darbības rādītājiem – apkalpoto kuģu skaitu, bruto tonnāžu, u.c.
Kompānijas
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30