Termināli
Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta ar senām rūpniecības tradīcijām un izdevīgu ģeogrāfisko novietojumu, kas ir svarīgs priekšnoteikums ražošanas uzņēmumu dibināšanai un attīstībai, kā arī kravu tranzīta nodrošināšanai starp Rietumeiropas un NVS valstīm.
24/7
Liepājas osta ir viena no nedaudzajām reģiona neaizsalstošajām ostām, kas ļauj realizēt netraucētu satiksmi visos gadalaikos, sniedzot kravu pārkraušanas un citus ostas pakalpojumus 24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā.
45 - 50%
Liepājas ostu raksturo labi sabalansēta vietējās izcelsmes un tranzīta kravu attiecība, kur 45 līdz 50% ostas kravu apgrozījuma veido vietējās izcelsmes lauksaimniecības produkti, celtniecības materiāli, kokmateriāli, biokurināmais u.c.
50 - 55%
50 - 55% kravu tranzīts no Krievijas Federācijas, Kazahstānas, Baltkrievijas un citām NVS valstīm.
2000
Darba vietas kopā ar kuģu aģentūrām, kravu ekspeditoriem, muitas brokeriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
15
Stividoru kompānijas
Ostas kravu pārkraušanas termināļi apkalpo visplašāko kravu klāstu. LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal LTD” un LSEZ SIA “Dan Store” beramkravu termināļi ir specializējušies lauksaimniecības beramkravu pārkraušanā, apkalpojot gan tuvsatiksmes, gan lieltonnāžas PANAMAX tipa kuģu kravas partijas. Lauksaimniecības kravu pārkraušana tiek veikta arī LSEZ SIA “Baltic Transhipment Center” specializētajā beramkravu terminālī.

Liepājas ostā tiek veikti regulāri kravas – pasažieru pārvadājumi maršrutā Liepāja – Traveminde (Vācija). LSEZ SIA “Terrabalt” ir specializējusies prāmju satiksmes un projekta kravu apkalpošanā. No “CEMEX” specializētā cementa pārkraušanas termināļa, kuru apkalpo stividorkompānija LSEZ SIA “Ekers Stividors LP”, tiek veikta regulāra cementa kravu piegāde uz Somijas un Zviedrijas ostām.

Samazinoties pieprasījumam pēc kokmateriāliem, palielinās pārkrautā biokurināmā - koksnes šķeldas un kokskaidu granulu, kravu apgrozījums, šo kravu pārkraušanai izmantojot LSEZ SIA “Duna”, LSEZ SIA “Laskana”, LSEZ SIA “Mols L”, LSEZ SIA “Terrabalt” termināļu jaudas. Savukārt kokmateriālu – apaļkoku un zāģmateriālu pārkraušana notiek LSEZ SIA “Laskana”, SIA “Metsa Forest Latvia” un LSEZ “Mols L” specializētajos termināļos.

Liepājas ostas stividoru kompānija LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” nodrošina ogļu, pakotu minerālmēslu, metāla izstrādājumu, u.c. beramkravu un ģenerālkravu pārkraušanu, kā arī sniedz stividoru pakalpojumus specializētajam cementa kravu pārkraušanas un LSEZ SIA “Dan Store” beramkravu pārkraušanas terminālim.

Nafta, naftas produkti un citas lejamkravas tiek pārkrautas LSEZ SIA “DG Termināls”, LSEZ SIA “GI Termināls”, LSEZ SIA “Transit Termināls” un LSEZ SIA “Glen Oil” specializētajos lejamkravu pārkraušanas termināļos.
Kompānijas
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30