Kontaktpersona

Līga Ratniece-Kadeģe

Līga Ratniece-Kadeģe

Komunikācijas un korporatīvās pārvaldības speciāliste


Tālr: (+371) 29233446 E-pasts: liga.ratniece-kadege@lsez.lv

Sākums

21. marts, 2024

Liepājas SEZ pārvalde kļūst par pilntiesīgu WindEurope biedru

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde no 20. līdz 22. martam piedalās WindEurope ikgadējā atkrastes vēja enerģijas konferencē un izstādē Bilbao, Spānijā, īpaši aktīvi darbojoties WindEurope ostu darba grupā. Liepāja sevi ir pieteikusi kā vadošo atkrastes vēja atbalsta bāzi Baltijas jūras reģionā, ko apliecina ar Van Oord noslēgtais teritorijas rezervācijas līgums Liepājas ostā 55 ha platībā. Liepājas SEZ valde 18. martā pieņēma lēmumu par līdzdalību vēja nozares asociācijā WindEurope un šobrīd Liepājas SEZ pārvalde ir pilntiesīgs biedrs, lai aktīvi strādātu kopā ar vairāk kā 500 Eiropas vēja nozares profesionāļiem.

Uz ikgadējo WindEurope  pasākumu  pulcējušies nozares profesionāļi, lai piedalītos izglītojošos priekšlasījumos un diskusijās, kas parāda vēja enerģijas priekšrocības, lai iepazīstinātu un iepazītos ar jaunumiem nozarē un lai dibinātu jaunas sadarbības. Latvija pirmo reizi pārstāvēta Eiropas vēja nozares gada nozīmīgākajā konferencē un ir viena no vairāk kā 500 izstādes dalībniekiem. Pasākuma devīze - “Mūsu vējš, mūsu vērtība – radīt vērtību Eiropai, dzīvot saskaņā ar Eiropas vērtībām”.

Trīs dienu konferencē aplūko arī jautājumus par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, diskutē par nepieciešamību ātrāk izbūvēt elektrotīklus un ostu infrastruktūru, kas ir ļoti nepieciešama atkrastes vēju parku būvniecības laikā un arī pēc tam, tos apkalpojot un uzturot.

Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, šodien. 21. martā LIAA stendā Mission Latvia dalījās pieredzē kādu attīstības virzienu izraudzījusies Liepāja, skaidri definējot Liepājas priekšrocības, lai kļūtu par vadošo atkrastes vēja atbalsta bāzi Baltijas jūrā. “Pirmkārt, jau esam ļoti izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vietā, jo 400 km rādiusā atrodas visi plānotie Baltijas jūras vēja parki. Otrkārt, Liepājas ostas iekšējā akvatorijā ir attīstības teritorija, kas saskaņā ar pilsētas un Liepājas SEZ Attīstības plāniem ir atbilstošas atkrastes vēja parku atbalsta bāzes izveidei. Treškārt, mums ir gan izglītības kapacitāte, lai sagatavotu speciālistus, gan rūpnieciskās jaudas, lai veidotu ražotnes dažādu komponenšu ražošanai. Ziņa par Liepājas SEZ pārvaldes un Van Oord plāniem ir radījusi lielu interesi, jo īpaši potenciālo investoru vidū, tāpēc daudz jāstāsta, jāatbild uz jautājumiem, jāorganizē nākamās tikšanās un vizītes jau Liepājā”, uzsvēra Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis.

Trīs dienu izstāde un konference pulcē vairāk nekā 12 000 dalībnieku, 520 uzņēmumu, 14 ministrus un 400 citus runātājus no vēja nozares, politikas   un akadēmiskajām aprindām. Pasākuma ietvaros diskutē par vēja enerģijas vērtību, darbavietām, dabas aizsardzību, energoapgādes drošību, ekonomikas konkurētspēju, vietējo kopienu līdzdalību un citām tēmām.

Pēdējos gados strauji pieaug investīcijas jaunos vēja parkos arī Baltijas jūrā un ostas ar savu infrastruktūru kā atbalsta bāze vēja parku būvniecības un apkalpošanas laikā ir ļoti nepieciešamas.

Šobrīd vēja parkos saražo 19% no visas Eiropā patērētās elektroenerģijas. ES vēlas, lai 2030. gadā tas būtu 35 %, kas palielinātu Eiropas enerģētisko drošību un neatkarību. Tas nozīmē gandrīz dubultot vēja enerģijas jaudu nākamo 7 gadu laikā. Jaunākais asociācijas WindEurope pārskats: https://windeurope.org/newsroom/press-releases/uptake-in-permitting-and-investments-brings-2030-wind-target-within-reach/
 

 

Vai informācija bija noderīga?
Background image