Kontaktpersona

Raivo Špaks

Raivo Špaks

Biznesa attīstības departamenta vadītājs


Tālr: (+371) 29294267 E-pasts: raivo.spaks@lsez.lv

Iepirkumi un izsoles

26. februāris, 2024

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa Ford Mondeo (2004. izlaiduma gads) atsavināšanu – atkārtotā elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visiem izsole pretendentiem līdz 2024. gada 7. martam, plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 48.00 EUR ar atzīmi "Transportlīdzekļa Ford Mondeo izsoles nodrošinājums ", saskaņā ar maksājuma rekvizītiem:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.LV90000329402, AS “Swedbank”, konta Nr. LV12HABA0001407037000 un jālūdz autorizēt izsolei.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 26. februārī plkst. 13:00 un noslēdzas 2024. gada 18. martā plkst. 13:00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2024. gada 26. februārī plkst. 13:00 līdz 2024. gada 7. martam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles transportlīdzekli var iepazīties līdz 2024. gada 7. martam, iepriekš sazinoties pa tālruni 29426284 (Ainars).

Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/izsoles-sludinajumi 

Noteikumi

26. februāris, 2024
Iepirkumi un izsoles
Ford Mondeo izsoles noteikumi
Vai informācija bija noderīga?
Background image